Pośrednictwo

Zapraszamy do wyłączności!

Na czym polega współpraca w oparciu o umowę na wyłączność?

Umowa wyłącznościowa polega na powierzeniu czynności pośrednictwa zmierzających do zbycia nieruchomości tylko jednemu pośrednikowi. Ponadto zobowiązuje Sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży przy udziale pośrednika i zapłaty wynagrodzenia. Jest zawierana na czas określony.

Dlaczego warto współpracować w oparciu o umowę na wyłączność czyli dlaczego jeden pośrednik zrobi dla Ciebie więcej niż kilku?

  1. Oszczędność czasu. Podpisanie umowy z jednym pośrednikiem zajmie Państwu znacznie mniej czasu niż podpisanie kilku umów otwartych. Ponadto pozwoli na lepsze uporządkowanie terminów oględzin nieruchomości.
  2. Odpowiedzialność. Przy podpisaniu umowy na wyłączność bierzemy odpowiedzialność za efekt naszych działań oraz przebieg procesu sprzedażowego – od przygotowania i opracowania oferty, wykonania sesji zdjęciowej, promocji, prowadzenia negocjacji, kompletowania dokumentacji, uczestniczenia w uzgodnieniach Stron i podpisywaniu umów.
  3. Wygodny kontakt. Kontaktujecie się Państwo wyłącznie z jednym pośrednikiem prowadzącym sprzedaż. Ofertę sprzedaży udostępniamy w ramach współpracy innym Agentom i Biurom Nieruchomości. Zapewniamy swobodny dostęp do oferty wszystkim Zainteresowanym i Obecnym na rynku. Zamiast odbierać telefony od kilku lub kilkunastu osób, kontkatujecie się Państwo z jedną, która dysponuje pełnym zakresem informacji pozyskanych od potencjalnych Klientów i współpracujących Agentów.
  4. Lepszy przekaz informacji. Brak tzw. "inflacji ofert". Jedna nieruchomość – kilka ogłoszeń z zawartością odmiennych informacji dotyczących lokalizacji, metrażu, ceny – brzmi znajomo? Jest to częste zjawisko na serwisach ogłoszeniowych. Bardzo szkodliwe. Wprowadza chaos informacyjny, powoduje zjawisko "znudzenia ofertą", zniechęca potencjalnych Kupujących oraz utrudnia dostęp do rzetelnej informacji. Oferta w jednym biurze to szczegółowo opracowane i zredagowane ogłoszenie regularnie promowane, odświeżane i zajmujące wysokie miejsca na listach wyszukiwania.
  5. Promocja. Umowa wyłącznościowa stanowi mocne powiązanie interesów Sprzedajacego z pośrednikiem. Dla pośrednika to gwarancja zwrotu kosztów poniesionych na promocję oferty. Dlatego też może skorzystać z wielu strategii marketingowych i narzędzi promocyjnych. Z kolei dla Sprzedającego oznacza to, że Jego szanse na sprzedaż wzrastają.Zapraszamy do współpracy przy zakupie nieruchomości!

Współpraca z Klientem poszukującym nieruchomości do zakupu to jedna z naszych ulubionych specjalizacji. Potrzebujesz doradctwa odnośnie charakterystyki parametrów oferty: jej lokalizacji, wartości rynkowej, analizy dokumentacji? Potrzebujesz pomocy podczas negocjacji, w ustaleniu zapisów umowy, kompletowaniu dokumentacji, wydawania nieruchomości w posiadanie? Ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie!

W czym pomożemy: wyszukanie oferty, sprawdzenie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, kompletowanie dokumentów do transakcji, pomoc w formalnościach kredytowych, organizacja obsługi notarialnej, geodezyjne etc., pomoc w formalnościach w urzędach typu spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, dostawcy mediów.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.

Świadczymy także usługi pośrednictwa w oparciu o otwartą umowę współpracy.

Informacje o cookies Prawa autorskie Nieruchomości