Świadectwa energetyczne

Renata Hańderek
uprawnienie nr 1104
tel. 0515-180-227Czym jest certyfikat energetyczny?

Każdy budynek, lokal mieszkalny, lokal użytkowy lub fragment budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową wybudowany po 1-ym stycznia 2009 roku musi posiadać certyfikat energetyczny.

Certyfikat określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych.
W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Podstawą do sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Cennik orientacyjny

 • Lokal mieszkalny od 500 zł
 • Dom jednorodzinny od 700 zł do 1500 zł
 • Budynek wielorodzinny od 1500 zł
 • Budynek użyteczności publicznej oraz inne budynki i obiekty niemieszkalne od 1500 zł

Jednocześnie zastrzegamy, że jest to jedynie cennik orientacyjny i może on ulec zmianie w zależności od:

 • rodzaju budynku i jego przeznaczenia
 • rodzaju ogrzewania, chłodzenia, wentylacji
 • dostępności dokumentacji technicznej
 • lokalizacji
 • powierzchni użytkowej

Ceny podlegają negocjacji

 • wszystkie ceny są cenami netto
 • wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
Informacje o cookies Prawa autorskie Nieruchomości